Iedere werkgever is verplicht om zijn medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek aan te bieden. Als u dit periodiek doet, dan biedt u uw medewerkers een actueel inzicht in hun gezondheid, de ontwikkeling daarvan en van eventuele gezondheidsrisico’s. Medische thermografie is de ‘gouden standaard’ als het gaat om preventieve gezondheidchecks.

Een kleine greep uit de mogelijkheden van thermografie

Duurzame inzetbaarheid door Preventief Medisch Onderzoek

Weet u als werkgever waar uw medewerkers energie van krijgen? Wat ze nodig hebben om fit en gezond te blijven én dus om duurzaam inzetbaar te blijven? Weet u welke medewerkers veel stress ervaren of zelfs tegen een burn-out aan zitten?

Kijkt u als werkgever naar ziekteverzuim of naar ziektepreventie? Wordt gezondheid pas besproken als iemand is uitgevallen, of doet u er als werkgever veel aan om te voorkomen dat uw medewerkers uitvallen?

Niet alleen uw medewerkers hebben baat bij het verplichte Preventief Medisch Onderzoek. Ook als werkgever kunt u veel voordeel hebben om uw medewerkers op periodieke basis een PMO aan te bieden:

 • Gezonde en fitte werknemers.
 • Minder verzuim, lagere kosten.
 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
 • Persoonlijke rapportage voor uw werknemers met tips rond eigen gezondheid en leefstijl.
 • Deskundig, betrouwbaar en privacy gewaarborgd.

We zien vaak dat als de werkgever iets extra’s voor de werknemer doet, dit door de werknemers gewaardeerd wordt. Ze zijn daardoor vaak meer gemotiveerd en enthousiast. Bovendien geeft u als werkgever ook een mooi visitekaartje af aan de buitenwereld: de gezondheid van uw medewerkers staat hoog op uw prioriteitenlijstje.

 

Medische Thermografie: dé Gouden Standaard voor preventieve gezondheidchecks

Door een Preventief Medisch Onderzoek worden gezondheidsrisico’s gesignaleerd. 
Medische Thermografie is de gouden standaard als het gaat om preventieve gezondheidchecks.

Waarom? Thermografie is de enige tool waarmee we werkelijk kunnen zien wat er in het lichaam gebeurt.  

Er wordt vaak gesproken over preventief onderzoek. Maar wist je dat veel onderzoeken eigenlijk helemaal niet preventief zijn?
Iedere fysieke aandoening kan een aantal fasen doorlopen. In fase 1 kan dat bijvoorbeeld een simpel kuchje zijn, wat in fase 6 een ernstige longaandoening kan zijn geworden. 
Na fase 6 is er niets meer, daar houdt het gewoon op.
De meeste onderzoeken, zoals echografie, mammografie, MRI, etc., kijken allemaal mee in fase 4: er moet al wat zijn, wil er wat gezien kunnen worden. Ofwel; er heeft al een verandering van weefsel plaatsgevonden.  Daar is niets preventiefs aan. 

Thermografie kijkt mee in fase 2: op het moment dat de weefsels gaan veranderen, vangt thermografie dat al op. En kan er dus ook preventief wat gedaan worden, om het proces te keren.
Ofwel; waar de meeste onderzoeken meekijken in het ‘bladerdek’, kijkt thermografie kijkt mee in de wortels, zoals hieronder in de afbeeldingen zichtbaar wordt gemaakt.

Veel gestelde vragen Medische Thermografie


Medische thermografie is gebaseerd op de meting van de temperatuur aan de oppervlakte van de huid. De ultragevoelige camera meet deze temperatuur millimeter voor millimeter en maakt hier kleurenbeelden van. Daarbij worden álle temperatuurverschillen gemeten; zelfs de verschillen kleiner dan 0,05°C.

Het lichaam zendt warmte uit tot zo’n 6 centimeter onder de huid. Als er iets ongewoons aan de hand is in je lichaam, zoals een ontsteking, die een voorstadium kan zijn van een ernstiger aandoening, is dat dus op het niveau van de huid te detecteren.

Met andere woorden: de oppervlakte van de huid functioneert als een schakelkast waar informatie wordt uitgewisseld tussen verschillende lichamelijke processen. Met behulp van de infraroodcamera wordt deze informatie inzichtelijk gemaakt, waarna deze geïnterpreteerd kan worden. Uiteraard gebruiken wij voor dit laatste de beste, meest geavanceerde software.

Een gezondheidscheck met behulp van medische thermografie is:

 • Voor zowel mannen als vrouwen
 • Pijnloos en 100% veilig 
 • Er komt géén straling vrij
 • Betrouwbaar en accuraat
 • Geschikt voor alle lichamen
 • De thermograaf blijft op ca. 1 meter afstand en er is geen fysiek contact.

 

Het gezonde, goed functionerende menselijke lichaam is ontworpen om zichzelf in een evenwichtige staat te houden. Deze automatische processen zijn zeer georganiseerd, gestructureerd en enigszins voorspelbaar.

Wij geloven dat medische thermografie als ontdekkingstool een belangrijk onderdeel kan zijn van meer begrip van ziekten.
Het is anders dan andere veelgebruikte hulpmiddelen zoals röntgen, CT, echografie, MRI en bloedtesten. Met behulp van het juiste infraroodbeeldapparaat krijgen we de mogelijkheid om de wijsheid en reacties van het lichaam zelf te observeren.
Full body infrarood-beeldvorming biedt de maximale thermische waarneming.

Iedereen, over de hele wereld en zonder uitzondering, wil gezond zijn, goed kunnen functioneren en langer leven.

Omdat de automatische reacties van het lichaam optimaal functioneren bij een relatief gezond persoon, is infraroodbeeldvorming het meest voordelig wanneer deze veranderingen bij een relatief gezond persoon worden waargenomen. Dit maakt thermografie het perfecte hulpmiddel om veranderingen waar te nemen die uiteindelijk gedurende vele jaren onomkeerbare ziekten kunnen worden.

Als het op de juiste manier wordt gebruikt, kan de full-body infrarood-beeldvorming, die veilig, nauwkeurig en betaalbaar is, de ontdekkingstool bij uitstek zijn. Vooral voor de arts die met een preventieve strategie werkt en voor de cliënten die deze methode van gezondheidszorg waarderen.​

Voor u als werkgever:

 • Gezonde en fitte werknemers,
 • Minder verzuim, lagere kosten.
 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
 • Persoonlijke rapportage voor uw werknemers met tips rond eigen gezondheid en leefstijl.
 • Deskundig, betrouwbaar en privacy gewaarborgd.

Er zijn internationaal aanvaarde protocollen voor beeldvorming van elke regio van het lichaam. Een goed opgeleide thermograaf met een infraroodapparaat van hoge kwaliteit kan kwaliteitsbeelden maken van elke positie van elke lichaamszone.

Een volledige lichaamsstudie zal bestaan ​​uit 25-30 relatief nabije beelden van het hoofd, de nek, borst, borst, buik, rug, bovenste en onderste ledematen. De cliënt wordt nooit aangeraakt. De hoge resolutie digitale beelden worden doorgegeven aan een opgeleide medisch specialist, die een interpretatie kan geven. Temperatuurmeting en observatie van thermische patronen, vertegenwoordigd door visueel kleurcontrast, maken deel uit van het analyseproces.

De uitkomsten kunnen vervolgens samen aan klinische observaties van andere tests toegevoegd worden om de totale gezondheid van de cliënt te beoordelen en aan de hand daarvan kunnen adviezen worden gegeven voor preventie.

Het thermogram wordt gemaakt door Jessica Leffers. Zij is opgeleid tot iAMT Certified Clinical Thermographer. 

Het iAMT (International Association of Medical Thermographers) is de internationale overkoepelende organisatie waarbij Jess! is aangesloten. 

Jess! werkt met de software van TotalVision, wat een garantie is voor de hoogste kwaliteit beelden, professionele begeleiding en een gedegen medische rapportage (gemaakt door een arts-thermoloog).

 

Thermografie geeft duidelijkheid over de gezondheid van je lichaam. Van elk thermogram krijg je een persoonlijk rapport (opgesteld door een Physician, dat is een in thermografie gespecialiseerd arts of een in thermografie gespecialiseerd therapeut). Dit rapport nemen wij uitgebreid met je door.

Een arts stelt bij ons geen diagnose, maar meet de temperaturen die gemeten zijn tijdens het consult. Die temperaturen geven namelijk een indicatie welk niveau van zorg er is. Door onze software zijn we in staat deze 1 op 1 door te geven aan onze artsen. Via beveiligde servers gaan deze beelden met de vragenlijst naar onze interpretatieservice Physicians Insight.

Maar waarom stel een arts geen diagnose? Om een diagnose te kunnen stellen heb je op zijn minst weefselafname, bloedafname of een röntgenbeeld nodig. Artsen zijn opgeleid om diagnoses te stellen, niet om iets te zeggen over een eventueel voortraject. Maar dat voortraject is waar de artsen die voor Physicians Insight zijn gaan interpreteren nu juist wél goed in zijn geworden. Ze kijken juist naar dat voortraject. Immers een ziekte zal een voortraject moeten hebben dat we interpreteren door afwijkende temperaturen. Pas in het vervolgonderzoek (echo, mammo, MRI, biopsie etc) kan vastgesteld worden wat het is.

In onze rapporten staat welk risico er eventueel te zien is.
De mogelijke risico’s zijn verdeeld in niveaus. Bij het hoogste niveau verwijzen we je door naar je huisarts. Bij de lagere niveaus geven we je nuttige adviezen om je lichaam (nog) beter te behandelen en te verzorgen. Door deze adviezen in de praktijk te brengen kun je je lichaam lekker soepel en gezond houden – een leven lang!

Jess! Praktijk voor Gezondheid benadert gezondheid altijd vanuit de preventiekant. U hoort dus nooit een diagnose, u krijgt een rapport met de bevindingen, adviezen en tips om de gezondheid te verbeteren. Tijdens het consult krijgt u al tips, u krijgt ze ook in het rapport, in de bijlage bij het rapport en natuurlijk ook toegelicht in de belafspraak.

Je kunt kiezen voor een rapport opgesteld door een arts of een rapport opgesteld door een therapeut.

Onze ervaring is dat het rapport opgesteld door een therapeut bepaalde verbanden legt.
Juist deze rapporten geven informatie en aanbevelingen die niet altijd van de artsen komen die een rapport zouden maken. Deze kijk noemen we holistisch.
De interpreterende therapeut heeft dezelfde software als de artsen van physicians Insight, en werkt op dezelfde manier, doen dezelfde temperatuurmetingen, maar toch houden artsen zich vaak bij een uitleg van de temperatuur en een holistisch (natuurgeneeskundig) therapeut geeft extra informatie vanwege de jarenlange ervaring van het meten van deze temperaturen en het zien van de beelden. Natuurlijk in combinatie met de geschiedenis van iemand.

Als iemand bijvoorbeeld een hoog niveau van zorg heeft in één borst, én ontstekingen in de kaak, dan verbetert het niveau van zorg als de kaak aangepakt wordt. Dat maakt dat wij graag met deze holistische therapeuten werken.

De therapeutische rapporten zijn zeer waardevol voor ons, het geeft juist dat extraatje, die mogelijkheid preventief mee te kijken met de cliënt, waardoor we kunnen zeggen: ”we helpen je graag je lichaam een leven lang gezond te houden”.

Jess! Praktijk voor Gezondheid is aangesloten bij:

Het iAMT (International Association of Medical Thermographers); een wereldwijde organisatie die medisch thermografen up-to-date houdt over de geldende richtlijnen en die mogelijkheden biedt tot professionele intervisie.

De Groene Zuster; Nederlandse organisatie, opgericht door Francine van Broekhoven. Francine is vice-president van de iAMT en ontving in mei 2016 en in juli 2018 een Award van de iAMT voor bijzondere verdiensten.

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementair therapeuten.

Veel gestelde vragen Preventief Medisch Onderzoek PMO

Een Preventief medisch onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden die gebruikt worden om de gezondheid van werknemers in uw organisatie te bewaken en te bevorderen.
Een PMO bestaat uit een onderzoek van de gezondheid en daarnaast uit activiteiten om de gezondheid van medewerkers te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor is.

Ondanks dat een PMO bedoeld is voor individuele mensen, is een mooie bijkomstigheid dat er ook een beeld gevormd kan worden van de gezondheid binnen bepaalde groepen (een afdeling, een vestiging, etc.).

In de arbeidsomstandighedenwet, artikel 18, staat dat werkgevers hun werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De wet schrijft niet voor hoe vaak dit onderzoek moet worden herhaald. 
Er zijn hierop uitzonderingen, zoals werken met bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen en/of situaties vastgelegd in (branche)arboconvenanten.

Het is een verplichting voor iedere werkgever, ongeacht de hoeveelheid werknemers.

Niet alleen uw medewerkers hebben baat bij het verplichte Preventief Medisch Onderzoek. Ook als werkgever kunt u veel voordeel hebben om uw medewerkers op periodieke basis een PMO aan te bieden:

 • Gezonde en fitte werknemers.
 • Minder verzuim, lagere kosten.
 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
 • Persoonlijke rapportage voor uw werknemers met tips rond eigen gezondheid en leefstijl.
 • Deskundig, betrouwbaar en privacy gewaarborgd.

We zien vaak dat als de werkgever iets extra’s voor de werknemer doet, dit door de werknemers gewaardeerd wordt. Ze zijn daardoor vaak meer gemotiveerd en enthousiast. Bovendien geeft u als werkgever ook een mooi visitekaartje af aan de buitenwereld: de gezondheid van uw medewerkers staat hoog op uw prioriteitenlijstje.

Een goed uitgevoerd PMO leidt tot gezondere werknemers en minder verzuim, waardoor een PMO tot grote kostenbesparingen kan leiden. 
Omdat Jess! werkt met Medische Thermografie, de gouden standaard als het gaat om preventieve gezondheidchecks, kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium aan het licht komen. De individuele werknemers krijgen advies omtrent hun werk- en leefwijze en het bedrijf kan maatregelen nemen om de gezondheid van de medewerkers en/of afdelingen te verbeteren. 

Een PMO biedt uiteraard geen garantie voor een goede gezondheid van uw medewerkers in de toekomst. Het is en blijft een momentopname. Daarom adviseren wij ook op de gezondheidcheck periodiek uit te voeren, om zo de gezondheid te kunnen blijven monitoren. 
Door een periodieke check krijg je ook inzicht in de veranderingen, wat weer veel informatie geeft over de ingezette gezondheidsverbeterende acties. 

De kosten van een PMO zijn verschillend per uitvoerend bedrijf, de inhoud van het onderzoek, de rapportages en mogelijk extra kosten voor aanvullende acties ter verbetering van de gezondheid. 

Op deze pagina treft u de kosten aan voor de individuele Thermografische studies. Graag maken wij voor u een offerte op maat.

Als werkgever komen de kosten voor uw rekening. Daar tegenover staat dat ook de opbrengsten voor uw zijn. Eventueel is het mogelijk om te kijken of de (collectieve) zorgverzekering een deel van de kosten voor zijn rekening neemt. 

Over het algemeen is de personeelsmedewerker/-manager of directie betrokken bij de uitvoering van de PMO. Daarnaast kan ook de arbodienst van uw bedrijf betrokken worden bij de uitvoering. 

Wij werken uiteraard graag met alle partijen samen.

Kosten Medische Thermografie

Hieronder treft u een opsomming aan van de verschillende mogelijkheden met Thermografie. De genoemde bedragen zijn de kosten per individu. 
In de bedragen zijn opgenomen:

 • Thermografische Studie (ca. 1 uur per medewerker) inclusief uitgebreide anamnese en het maken van de thermische beelden.
 • Uitgebreid Engelstalig rapport, opgemaakt door een arts of een holistisch therapeut, inclusief alle beelden.
 • Een Nederlandstalige vertaling van dit rapport.
 • Algemene digitale documentatie met gezondheidstips en -adviezen.
 • Een uitgebreide (telefonisch) vervolgconsult van een half uur met uw medewerker waarin wij het rapport uitgebreid met uw medewerker doornemen.
 • Tijdens dit (telefonisch) vervolgconsult krijgt uw medewerker uitgebreide tips en adviezen om de gezondheid te kunnen verbeteren.

Daarnaast is het mogelijk om een uitgebreide follow-up in te plannen. Te denken valt dan aan individuele coaching / begeleiding en behandelingen. Ook is het mogelijk om groep-coaching in te zetten. Aangezien dit maatwerk betreft, maken we hiervoor graag een persoonlijke offerte. 

Een vrouwen-gezondheidsstudie bevat in de eerste plaats een volledig borststudie. Daarnaast wordt de buikregio bekeken, in verband met eventuele afwijkingen in de spijsvertering. Op foto’s van hoofd en nek zijn eventuele tekenen van allergie, holteproblematiek en vroegtijdige aanwijzingen voor hart- en vaatproblemen te zien. Tot slot wordt de rug in beeld gebracht.

Prijs: € 345,-
Klik hier om een afspraak te maken

De meeste mannen die kiezen voor een mannen-gezondheidsstudie doen dit om meer inzicht te krijgen in mogelijke problemen met hart- en bloedvaten. Om deze te kunnen detecteren, worden opnamen gemaakt van het hele torso. Daarnaast worden foto’s genomen van hoofd en nek om te kijken naar eventuele holteproblemen, gebitsproblemen, de toestand van de schildklier en halsslagader en mogelijke oorzaken van hoofdpijn.

Prijs: € 315,-
Klik hier om een afspraak te maken

Bij een zogenaamd full body-lichaamsstudie wordt letterlijk je hele lichaam in beeld gebracht. Met andere woorden: dit onderzoek is een uitbreiding van het vrouwen- of mannen-gezondheidsonderzoek, waarbij ook de onderrug, armen en benen worden meegenomen.

We besteden in het bijzonder aandacht aan de bloedvaten. Er kan bijvoorbeeld een aanleg zijn voor spataderen. Ook richten we ons op eventuele schildklierafwijkingen, gebitsverstoringen, halsslagaders, hart- en longpatronen, lever-, maag- en miltfuncties, darmen en nieren.

Prijs: € 475,-
Klik hier om een afspraak te maken

Naast deze studies is het ook mogelijk om een borststudie of een regiostudie in te zetten. Zie hiervoor onze pagina over Medische Thermografie.